FB
Youtube

+386 31 869 623 info@ciprodukt.si
SI | EN | DE | DE(CH) | FR | HR | IT
FB Youtube

CI PRODUKT Ci masiv

Ci masiv sistem je najboljši približek klasično zidani gradnji. Lesena konstrukcija je izvedena z masivnimi križno-lepljenimi ploščami (X-lam). S sistemom Ci masiv, lahko gradimo večnadstropne objekte. Zunanja stran sten se obloži s toplotno izolacijo in fasado, na notranji strani sten pa z MK oblogo. Lahko pa stena ostane vidna, prav tako medetažna plošča. Pri manjši količini instalacij se te rezkajo v samo konstrukcijo, pri večjih razvodih pa se pripravi instalacijska ravnina po kateri se razpeljejo posamezni razvodi, za elektriko, kanalizacijo, prezračevanje, ipd. Sistem je primeren za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih stanovanjskih in večstanovanjskih objektov, katere se dosega z različno debelino izolacije, na toplotnem ovoju objekta in s primernim stavbnim pohištvom.

Debelina zunanje stene za nizkoenergijsko hišo znaša 31,5cm, za pasivni standard pa 41,5cm. V streho je vgrajeno 35 – 45 cm izolacije.

INFORMATIVNA CENA do faze delni ključ brez inštalacij za nizkoenergijsko hišo je 950 – 1000 eur/m2 bivalne površine. Dodatek za pasivni standard je 60eur/m2.

Faza delni ključ brez inštalacij, poleg inštalaterskih del ne zajema še parketa, keramike in notranjih vrat. Faza KLJUČ po povpraševanju! Cena zajema 9,5% ddv.

Prerezi konstrukcijskih sklopov pri nizkoenergetski hiši: Ci masiv

ZUNANJA NOSILNA STENA: eko masiv
Paropropustni fasadni sloj 8mm
Lesnovlaknena fasadna plošča 60mm
Lesena podkonstrukcija 160mm
Vmes mehka lesnovlaknena izolacija 160mm
Križnolepljena plošča X-lam 100mm
Lesno-vlaknena instalacijska plošča 60mm
Požarna mavčnokartonska plošča 15mm
Toplotna prehodnost U= W/m2K , debelina stene =403mm , fazni zamik =, delež lesa do.


POŠEVNA STREHA: Ci masiv
Opečna kritina 40mm
Letve   40mm
Letve za zračni kanal  50mm
Lesnovlaknena plošča DWD 16mm
Špirovec 220mm
Lesena spuščena konstrukcija  130mm
Vmes celulozna izolacija  350mm
OSB3 konstrukcijska plošča 18mm
Požarna mavčnokartonska plošča 15mm
Toplotna prehodnost U=0,152 W/m2K , debelina prereza = 529mm , fazni zamik = 18, ur, delež lesa do 20%.


STROP PROTI PODSTREHI: Ci masiv
OSB3 konstrukcijska plošča 15mm
Klešče 200mm
Lesena spuščena konstrukcija 150mm
Vmes celulozna izolacija   350mm
OSB3 konstrukcijska plošča 18mm
Instalacijski kanal iz alu pokonstrukcije 150mm
Požarna mavčnokartonska plošča 15mm
Toplotna prehodnost U=0,153 W/m2K , debelina prereza = 548mm , fazni zamik = 17,7 ur, delež lesa do 20%.


MEDETAŽNA PLOŠČA Ci masiv
Keramika, parket 15mm
Hitrosušeči mikroarmirani tlak 40mm
Sistemska plošča z izolacijo  22mm
Trda kamena volna 40mm
Križno-lepljena plošča X-lam 160mm
Spuščena alu podkonstrukcija 150mm
Mavčnokartonska plošča 12,5mm
Debelina prereza = 440mm


NOTRANJE NOSILNE STENE Ci masiv
Mavčnokartonska plošča 12,5mm
Podkonstrukcija 50mm
Križno lepljene plošča x-lam 80mm
Podkonstrukcija 50mm
Mavčnokartonska plošča 12,5mm
Debelina prereza = 185mm


NOTRANJE KNAUF PREDELNE STENE Ci masiv
2x mavčnokartonska plošča 12,5mm+12,5mm
Kovinska konstrukcija  50mm
Vmesna zvočna izolacija 50mm
2x mavčnokartonska plošča 12,5mm+12,5mm
Debelina prereza = 100mm